Ana sayfa Çevre Beton yerine yeşil

Beton yerine yeşil

PAYLAŞ

Ticaret +konut fonksiyonu verilerek TOKİ’ye devredilen eski İnönü Stadı alanı, Yeşil Kuşak Projesi (Millet Bahçesi) kapsamında yeşil alan olarak planlanarak askıya çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlğı hazırlanan ve Malatya İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılan plan değişikliğine göre, yapılan yeni stadyum karşılığında,ticaret+konut fonksiyonu ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ)‘ne devredilen İnönü Stadı’nın yerleştiği 3996 Ada, 17 ve 18 numaralı arsaların ticaret + konut stadı bu defa “Açık Yeşil Alan (Millet Bahçesi)” şeklinde değiştirildi.

Kentin kültürel peyzaj markasını temsil edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, söz konusu alanın açık yeşil alan (Millet Bahçesi) formunda şehre kazandırılmasının amaçlandığı belirtilen plan değişikliği ile, yapısal ve bitkisel unsurların bulunduğu, bölgenin coğrafyasına özgü değerleri kapsayan, gelecekte kentin kültürel peyzaj kimliğini temsil edecek nitelikte bir mekân üretilmesinin amaçlandığını vurguladı. Planlama sonrasında inşa edilecek Millet Bahçesi’nin, ekolojik değeri yüksek bir açık yeşil alan meydana getireceğini ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projenin kent markasını temsil edecek özgünlükte dinlenme ve eğlenme alanlarını kapsayan estetik bir içeriğe sahip olacağını kaydetti.

Planlama Kararları neler içeriyor?

Malatya Nazım İmar Planı ve Battalgazi Uygulama İmar Planı’nda yapılan değişiklikle toplamda 42 bin metrekarelik alanda, millet kıraathanesi ile ibadethane, kütüphane, sergi alanı, el sanatları merkezi, sanat atölyeleri, kapalı spor tesisleri, sağlık tesisi, çay bahçesi, yürüyüş ve koşu ve bisiklet yolları, her yaş ve yetenekte bireyler için spor alanları (okçuluk-tenis-basketsol-voleybol… vb.) açık hava tarih parkı, sebze bahçeleri (hobi), tematik bahçeler, meydanlar, toanma alanları, açık hava sinema ve gösteri mekânlarının yer alması planlanıyor.

Planlama kararlarına göre, bu alanlarda, ibadet alanı (Cami vb.) hariç olmak üzere yapılacak yapı ve tesislerde yüksekliğin en fazla 13 metre olacağı, emsale esas inşaat alanı alan bütünlüğünde toplam 3500m2’yi sağlık tesisi için 1800 m2’yi, kapalı spor salonu için 1100 m2’yi geçemeyeceği belirtildi. Yeni planlama ile, tamamen zemin altında kalmak koşuluyla otopark yapılabilmesi de öngörülüyor.

Plan değişikliği mimar ve mühendislerin gündeminde

Eski İnönü Stadyumu alanı için yapılan ve  askıya çıkarılan plan değişikliği TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK)‘nun da gündemindeydi. İKK Sekreteri Erdal Yavaş, Mimarlar Odası Şube Başkanı Fatma Altaş, Peyzaj Mimarları Odası İl Temsilcisi Meltem Çetinman, İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Bedir Özten, Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Fevzi Çiçek ile üyeler Kadir Öztürk, Erol Erdal ve Hüseyin Alagöz’ün katılımıyla  askıya çıkarılan planı genel hatlarıyla görüştü.

Plan değişikliğini yapılaşma (betonlaşma) yoğunluğunun çok düşük tutulması açısından olumlu bulan TMMOB Malatya İl Koordinasyon Kurulu’nun, ilgili odaların ayrı ayrı yapacakları ayrıntılı incelemelerden sonra hafta içinde toplanarak  planla ilgili düşünce ve önerilerini kamuoyuyla paylaşacakları öğrenildi.