Ana sayfa Çevre Günah bizden gider

Günah bizden gider

PAYLAŞ

Su sayaçlarını dışarı almayan abonelere MASKİ’den bir uyarı daha. Sayaç kontrol ve denetimlerini sağlıklı gerçekleştirmek isteyen MASKİ, konut ve işyerleri içerisinde bulunan su sayaçlarının dışarı alınmasını istedi ve aksi halde su kesilmesi veya otomatik tahakkuk işleminin gerçekleştirileceğini belirterek bir nevi “Sizleri uyarmıştık. Bizden günah gitti” demeye getirdiler. MASKİ tarafından yapılan ve konut içerisinde kalan bazı su sayaçlarında suiistimal olaylarının da tespit edildiği  belirtilen uyarı şöyle;

5237 sayılı kanunun 116. maddesi belirtildiği üzere kişi rızası olmadan konut içerisine girilmesi yasaktır. Abonelerimizin sayaç endekslerinin okunabilmesi, sayaçlarının değiştirilebilmesi, bakım ve onarımlarının yapılabilmesi, sayaç kontrol ve denetimlerinin yapılabilmesi işlemlerinde abonelerimizin konutlarına girilmek zorunda kalınmaktadır.

Su sayacı konut içinde olan bazı aboneler bu durumu suiistimal ederek sayacı sökme, ters bağlama, sayaç camını delerek durdurma gibi müdahalede bulunduğu tespit edildi. MASKİ ekipleri endeks okumak için gittiğinde görevlerini yerine getiremiyorlar. Bu nedenle kıyasla okuma yapıyorlar. Çünkü 3 defa endeks okuması yapılmadığı takdirde konutun abone bağlantısı kesiliyor ve konutta su kesintisi yapılıyor. Bu sebeple sayacı arızalanan abonelerin mağduriyet yaşamaması, evde olunmadığı zamanlarda sayaçların okunamayarak endekslerin birikmemesi, olabilecek ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının önüne geçilmesi, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak verdiğimiz hizmetlerin aksamaması, düzenli ve kaliteli bir şekilde takip edilebilmesi için su sayaçları konut içerisinde olan abonelerimizin, sayaçlarını dışarıya almaları gerekmektedir.

“MASKİ Sayaçları Ücretsiz Değiştiriyor”

Su sayacını dışarı almayan abonelerimize ortalama tahakkuktan otomatik tahakkuk işlemi gerçekleştirilecek. Mekanik su sayaçlarının 3516 sayılı ölçü ve ayar kanunu ile belirlenmiş olan ekonomik ömrü 10 yıl olup, bu sürenin dolumu ile birlikte sayaçların doğru ölçüm yapmayacağı, dolayısı ile abonenin mağdur olmaması ve kurum zararının da oluşmaması için bakım onarım yapılması veya değiştirilmesi gerekmektedir. MASKİ Tarifeler Yönetmeliği Sayaç Bakım ve Onarım başlıklı 25. Maddenin 3. bendinde; ‘’ Bütün abonelerin sayaçları “Hat Bakım Bedeli” alındığı için MASKİ tarafından ücretsiz değiştirilecektir’’ denilmektedir. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış olan 10 yılını doldurmuş ve arızalı sayaçlar ücretsiz olarak değiştirilmektedir