Ana sayfa Çevre İmar Barışıyla Ortaya Çıkan Gerçek: Kaçak Şehir Malatya

İmar Barışıyla Ortaya Çıkan Gerçek: Kaçak Şehir Malatya

PAYLAŞ

HABER – YORUM: YAŞAR KARAASLAN 

Malatya’da; müstakil ev, konut, daire, kamu kurumu yapıları, ticari, tarım ve sanayi yapıları ve ibadethaneler de dahil olmak üzere toplamda 332 bin bağımsız birim bulunuyor. 31 Aralık2018 tarihi itibariyle imar barışı için Malatya’da toplam 88.050 bağımsız birimi kapsayan 24.535 başvuru yapıldı. Bu rakamlar; Malatya’daki toplam yapı stokunun yaklaşık 3’de 1’inin imar mevzuatına, yapı plan ve ruhsatına aykırı biçimde inşa edildiği ve kaçak pozisyonunda olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl içinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesinde hükümet tarafından uygulamaya sokulan, “Belirlenecek bir bedel karşılığında İmar Mevzuatı’na aykırı yapılmış yapıların yasal güvenceye kavuşturulması” anlamına gelen İmar Barışı kapsamında, Malatya’da 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle yapılan başvuru sayısının 24.535 olduğu öğrenildi.

Bu başvuru büyüklüğünün; başvuru sahiplerinin yasallaştırmak istediği, yani imar yasasına aykırı biçimde yapıldığı için ruhsatlandırılamayan ya da oturma iznine sahip olmayan ev – daire – konut niteliğindeki bağımsız birim sayısının 79.009 olduğu,  ayrıca 9 bini aşkın da dükkân, mağaza, ofis niteliğinde bağımsız birimi kapsadığı, toplamda ise 88.050 bağımsız birimi içerdiği öğrenildi.

Malatya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılan tüm bu başvurular; toplamda 332 bin bağımsız birimin (müstakil ev, daire, konut ve işyeri) bulunduğu Malatya’da yaklaşık 3’de 1 ev, daire, konut ya da iş yerinin imar yasasına aykırı biçimde yapıldığı, yani kaçak olduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

Konut kategorisinde imar barışı için en fazla başvuru, 11.613 başvuru ile 1-2 katlı yapılar için gerçekleşti. 3-7 katlı bina kategorisindeki başvuru sayısı 2.487 olurken, tarım amaçlı yapılara ilişkin başvuru sayısı 7.638, içinde merkezi yönetime bağlı kamu daireleri, ticari amaçla kullanılmayan kamu yapıları, ibadethanelerin de bulunduğu kategoride 2.553 başvuru yapıldı.

Malatya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Malatya’da İmar Barışı tablosu şöyle:

Toplam Başvuru Sayısı: 24.535

Binanın Tamamı Başvurusu: 20.375

Bağımsız Birim Başvurusu: 4.160

Toplam Bağımsız Birim Sayısı: 88.050

Konut Bağımsız Birim Sayısı: 79.009

Ticari Bağımsız Birim Sayısı: 6.336

Diğer Bağımsız Birim Sayısı: 2.705

1-2 Katlı Binalar: 11.613

3-7 Katlı Binalar: 2.487

Tarım Amaçlı Kullanılan Yapılar: 7.638

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu Daireler, İbadethaneler: 2.553

Yerel Yönetimlerin Kötü Yönetimi ve Plansız Kentleşmenin Doğal Sonucu

Malatya’da belediyelerin ve diğer devlet kurumlarının kenti plansız yönetmeleri, yoğun göç sonrası oluşan gecekondu bölgeleri ve taşra mahalleleri, yoksulluk nedeniyle mevzuata uygun olmayan imalat ile yapılan binaların yanı sıra, siyasi ve ekonomik ilişkiler sayesinde özellikle yeni ve zengin toplum kesimlerinin yaşamaya başladığı bölgelerdeki denetimsizlik sonucunda Malatya tam anlamıyla “kaçak konut ve iş yeri cenneti”ne dönüşmüş durumda.

Türkiye genelinde de benzeri yaşanan bu durumu, bütçe açığını kapatmak için fırsata dönüştüren yöneticiler, imar barışı ile, kaçak ve usulsüz yapıları kağıt üzerinde yasal çerçeveye alma kararı verdi. Ancak, sahadaki gerçek değişmeyecek, tam tersine daha da kötüye gidecek.

Çarpık yapılaşma imar barışı ile meşruiyet kazanmış oldu. Hatta, ilgili kanun, imar barışını, ilgili kanun çıkmadan önceki bir tarihle sınırlandırırken, imar barışı kanunun çıkmasından sonra, kaçak yapılaşma büyük hız kazandı. İmar Barışı kanunundan sonra meydana gelen kaçak yapılaşmanın imar barışı kapsamına sokulmadan yıkılması gerekirken, yerel yönetimlerin seçim öncesi yasa dışı bu duruma göz yumduğu gözleniyor.